Jezírka

Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se stojatou vodou bez přítoku. Člověk, který se rozhodne pro koupací jezírko, musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj. Pro čistou vodu je totiž důležitá rovnováha všech organismů. Plankton je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku. Fytoplankton se v omezené míře vyskytuje v jezírku neustále. Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje její úživnost (trofie), pro kterou je limitující především obsah fosforu. Nadbytečné živiny se z koupacích jezírek odstraňuji pravidelným řezem rostlin a odsáváním sedimentů.

Typy jezírek

Přírodní koupací jezírka jsou rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka dále rozdělují na 3 typy. ( TYP I, II, III )

 

TYP I – PŘÍRODNÍ KOUPACÍ JEZÍRKO

 

 

Jezírko imituje stojatou vodu v tůni nebo rybníce. Jezírko není vybaveno žádným technickým zařízením. Úprava vody probíhá prostřednictvím zooplanktonu a sedimentací ve všech zónách. Voda může mít přirozený zákal. Užitková zóna by měla mít hloubku 2 – 2,5 m a je výrazně oddělena od regenerační zóny, která tvoří 1⁄2 – 2/3 celkové plochy jezírka a je osázena rostlinami.
Péče o jezírko není příliš náročná. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a (nebo) na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment.

 

jezirka1

 

 

 

TYP II – KOUPACÍ JEZÍRKO S ODSÁVÁNÍM HLADINY

 

 

Principy a procesy odebírání živin jsou stejné jako u typu I. Kromě toho jsou z hladiny odebírány nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody přes skimmer či skimmerové jezírko. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu.
Péče o jezírko je podobná jako u typu I. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a (nebo) na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment. Navíc je potřeba udržovat čerpadlo a pravidelně vyprazdňovat skimmer.

 

jezirka2

 

 

 

TYP III – KOUPACÍ JEZÍRKO S POMALÝM MINERALIZAČNÍM FILTREM

 

 

Poměr užitkové a regenerační zóny může být 60-40 %. V jezírku probíhají stejné procesy a principy jako u typu II. Navíc je zde vybudován mineralizační filtr. Ten se za podmínek nízkého obsahu kyslíku sbírá a mineralizuje. Voda vystupující z mineralizačního filtru obsahuje ve zvýšené míře minerální ortofosforečnany, a proto je mineralizační filtr kombinován se zařízením, které váže fosfor. Toto řešení je vhodné v situaci, kde se občas nárazově zvýší počet koupajících se osob.
Péče je obdobná jako u typu II. Po delší odstávce je nutné mineralizační filtr řádně propláchnout.

 

jezirka3

 

 

 

TYP IV – BIOBAZÉN S JEDNODUCHÝM BIOFILTREM

 

 

Tento typ biobazénu svým charakterem připomíná neznečištěný nížinný tok. Pomocí čerpadel s 24 hodinovým provozem v něm voda permanentně cirkuluje a prochází přes biofiltr. Skimmerem protéká více než 100 % objemu vody v jezírku za den. Rostlinami je osázeno maximálně 30 % celkové plochy jezírka, někdy i méně. Vzhledem k tomu, že nárůstem biofilmu dochází ke zvýšené spotřebě dusíku je nutno jej do systému pravidelně doplňovat ve formě speciálních hnojiv.
Péče spočívá v odstraňování sedimentu, pravidelném odstraňování narostlého biofilmu a hnojení dusíkem.

 

jezirka4

 

 

 

TYP V – BIOBAZÉN S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM TECHNIKY

 

 

Biofiltr je většinou umístěný mimo vlastní biobazén. Substrát v bioflitru může svým složením doplňovat chybějící dusík. Součástí technologie je i sorbent fosforu. Péče je prakticky stejná jako u typu IV. Pro odstraňování sedimentu se doporučuje využít robotického vysavače.
Rostliny zde nejsou buď žádné, nebo často jen jako dekorace podporující architektonické řešení. Koupací zóna může být až 100% vodní plochy. Svým charakterem se mohou biobazény podobat klasickým bazénům, ale poskytují zážitek z koupání v biologicky čištěné přírodní vodě.

 

jezirka5

 

 

Naše projekty

Všechny projekty